Đốc lịch gỗ hương chào tết 2020

 1,600,000

  • Gỗ hương vân là chất gỗ chắc, bền bỉ
  • Vân gõ hiện rõ ràng
  • Đốc lịch gỗ hương được chà nhám kĩ càng, rất bóng, mịn