Trường kỷ gỗ gụ ta đục tích TK016

  • Tên Sản Phẩm: Trường kỷ gỗ gụ ta đục tích – TK016
  • Chất gỗ: Gỗ Gụ Ta
  • Màu Sắc: Màu gỗ tự nhiên bằng phương pháp vecni trần.
  • Thời gian sử dụng: >100 năm.
  • Địa chỉ:
    – Cơ Sở 1 (Đồ gỗ lối xưa): Cạnh UBND xã Hải Minh – Làng Ghề Đồ Gỗ Hải Minh – Hải Hậu – Nam Định.
    – Cơ Sở 2 (Đồng hồ cây): Đối diện UBND xã Hải Minh – Làng Ghề Đồ Gỗ Hải Minh – Hải Hậu – Nam Định.
  • Liên hệ: 0985.313.798 – 085.256.3888.