Tranh treo tường, tứ quý

Tranh tứ quý Gỗ Ngọc Am TQ013

Tranh treo tường, tứ quý

Tùng cúc trúc mai gỗ Hương TQ011

Tranh treo tường, tứ quý

Tranh tùng cúc trúc mai khảm ốc TQ012

Tranh treo tường, tứ quý

Mai lan cúc trúc gỗ gụ khảm ốc TQ008

Tranh treo tường, tứ quý

Tranh treo tường tứ quý gỗ gụ TQ006